Ungdomsverksamhet

Forlano.jpg

FABIO FORLANO
Född i London 1975-12-29
Pro sedan 1999, federal tränare och PGAI-medlem (Professional Golfer's Association of Italy)
Modersmål: Engelska.


Golfakademins ungdomsverksamhet arbetar sedan många år tillbaka med att utbilda och utveckla våra juniorer. Varje år anordnas två kurser som är avgiftsfria för medlemmar.

Mars/Juni:
- Nybörjarkurser för barn i åldrarna 6-15
- Träna för tävling

Oktober/December:
- Nybörjarkurser
- Träna för tävling

För vår tävlingsgrupp anordnas så kallade 'prova banan dagar' innan de allra viktigaste tävlingarna.

Kontakt och information