Hämta scorekort


Anvisningar för nerladdning
1 – Placera musen på bilden till vänster och högerklicka
2- Klicka på spara och välj en plats för filen…..” (menyalternativet kan ändras beroende på vilket operativsystem)

Download