Av vilken anledning valde vi namnet Parco de’ Medici?

Alldeles i närheten av golfklubben, på motsatt sida om motorvägen, ligger ett historiskt palats vid namn 'Castello dei Papi eller Påvarnas Slott. Under renässansen fungerade det som lantligt residens för många av den romerska kyrkans överhuvuden. Den mest flitiga besökaren var påven Leone X, född Giovanni de' Medici. Han var son till Lorenzo di Piero de' Medici, även kallad Lorenzo il Magnifico, en av periodens mest framstående furstar. Raffaello Sanzio, målade ett berömt porträtt av Leone X som än i dag finns bevarat och utställt på Galleria Pitti i Florens. Som ni kan se är 'Castello dei Papi' en samling byggnadsverk i olika arkitektoniska stilar som breder ut sig runt omkring en ursprunglig huvudbyggnad som anlades under senare delen av 1500-talet och under påvarna Sisto IV och Innocenzo VIII. Till- och utbyggnader utfördes av Kardinal Alidosi under påvarna Alexander VI och Julius II’s ämbetsperioder. Namnet på den senare påven finns ingraverat i en av arkitraverna ovanför de höga blyinfattade fönster som påminner om dom som står att finna i Venedigspalatset, uppfört bara några år tidigare.

‘Påvarnas Slott’ utformades av renässansens mest framstående konstnärer, Bramante och Giuliano da Sangallo för att nämna några. Den stora Rafael målade den skålformade absiden i Bramantekapellet. Fresker som dessvärre stals under slutet av 1900-talet, såldes vidare till Frankrike och idag återfinns på Louvren utställda bland andra italienska mästerverk.

I slutet av renässansen övergavs 'Påvarnas Slott'. Efter sekler av förfall uppköptes och restaurerades 'Castello dei Papi' av Malteserorden. Idag hyser det tidigare påveresidenset San Giovanni Battista sjukhusets kontor och administration. På denna lantegendom bodde och levde alltså påven Leone X. Han förvandlade residenset till en mötesplats för konstnärer med teater, litteratur och konserter. Det är till minne av påven Medici och Castello dei Papi's storhetstid som vi inspirerats till att ge vår fritids- och turistanläggning namnet 'Parco de' Medici', Medici's park. .

Tio minuter från Rom's internationella flygplats Fiumicino, mellan motorvägen och floden Tibern, inom GRA, den stora ringled som omger Rom, och med en omfattning på ungefär etthundra hektar, utbreder sig vår fritids- och turistanläggning 'Medicis Park' med sin 27-håls golfbana och sitt välkomnande klubbhus. Men låt oss än en gång korsa motorvägen, följa Salvatore Rebecchini Allén som tar oss fram till golfklubbens entré.

Golfbanan byggdes år 1990 på ett helt platt och fullständigt uttorkat stycke mark inledningsvis avsett att hysa ett aldrig genomfört projekt på en sjöflygplansbas. Saneringen av detta område är utan tvekan den viktigaste miljösatsning som gjorts i Rom ur sedan slutet av andra världskriget. Mer än en miljon kubikmeter jord har flyttats, sjöar och dammar har byggts. Terrängen har kuperats och terrasserats för att göra banorna så intressanta som möjligt. Tusentals växter och träd har planterats.

Inom området finns en antik romersk lämning (daterad till 100-talet f.Kr) av vad som en gång var en liten angöringsplats vid Tibern som då flöt förbi just här. Floden Tibern var det antika Roms viktigaste väg för leveranser. Vid dess mynning fanns två rudimentära hamnstrukturer som under första och andra århundradet f.Kr omvandlades till regelrätta hamnar. En större, kallad Claudius Hamn, som idag är helt gömd under flygplatsen Fiumicinos landningsbanor och en mindre, sexkantig och kanske av större arkitektoniskt intresse, kallad Traianos Hamn som fortfarande är möjlig att besöka.

Begär information