Golf Parco de’ Medici


Der Golfplatz – Weiße Kursvariante


Der Golfplatz – Blaue Kursvariante


Der Golfplatz – Rote Kursvariante